Address Signs

Metal, polymer coating

Size: Ф 360 mm

Artist:  Aleksandr Shymchenko

 

Author: Oleksandr Shymchenko